بسیج استانداری ایلام برای استخدام فرد غیربومی با مدرک دیپلم

مدارکی‌ به دست این رسانه رسیده است که حکایت از بسیج استانداری ایلام جهت استخدام یک فرد غیربومی با مدرک دیپلم است!

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان

از استاندار تا معاون و مدیرکل وی نامه نگاری کرده اند که فردی با مدرک دیپلم و با رزومه چند سال مشاور (در اداره کل کار و رفاه همدان) به عنوان کارشناس در ایلام مشغول شود!

نامه هایی که به دست این رسانه رسیده نشان میدهد که از سوی استاندار و معاونین وی به وزیر کشور، معاونت استخدامی رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه بودجه کشور نامه نگاری شده که این فرد از همدان (زادگاه استاندار ایلام) به ایلام انتقال یابد!

انتظار بود این نامه نگاری ها در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان بومی استان انجام شود؛

مگر در این استان قحط الرجال شده که برای فردی غیربومی با مدرک دیپلم اینچنین به تب و تاب افتاده اید؟ کم نیستند جوانان بیکار تحصیل کرده این استان که نیازمند توجه اند اما متاسفانه …اینهمه نامه نگاری سبب شد که مجوز فعالیت این فرد با مدرک دیپلم تجربی به عنوان کارشناس امور اداری صادر شود.این روزها سایه سنگین تعدیل نیرو بر سر بسیاری از پروژه های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی استان حس میشود!

و امنیت شغلی بسیاری از جوانان بومی استان در خطر است؛ در این شرایط ویژه اقتصادی چنین موضوعی میتواند بر نارضایتی های عمومی در جامعه بیافزاید!

در این خصوص انتظار است نمایندگان استان حسب وظایف نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و موضوع را پیگیری نمایند! نمایندگانی که اکثریت مراجعینشان را جویندگان شغل تشکیل میدهند.

+ اسناد مذکور نزد این رسانه محفوظ هستند!