برگزاری امتحانات پایان ترم تابع تصمیم ستاد کرونا است

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد بود. عباس ملکی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی همانند تمامی ادارات دیگر تابع مصوبات ستاد ملی کرونا است. وی افزود: امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد از ۱۸ دی ماه آغاز خواهند شد و تا این […]

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد بود.

عباس ملکی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی همانند تمامی ادارات دیگر تابع مصوبات ستاد ملی کرونا است.
وی افزود: امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد از ۱۸ دی ماه آغاز خواهند شد و تا این لحظه تصمیم قطعی در رابطه با نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اتخاذ نشده است.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام در پایان یادآور شد: تصمیم گیری برای نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بر اساس شرایط جامعه و تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد بود که این تصمیم طی دو هفته آینده اتخاذ و به اطلاع دانشجویان ایلامی خواهد رسید.