برگزاری آیین نهال کاری به نیابت از سه هزار شهید استان ایلام+تصاویر

در راستای اجرای طرح پویش ملی ایران سبز و به نیابت از سه هزار شهید استان ایلام قرار است به یاد هر شهید یک هزار اصله نهال در استان ایلام کاشته شود.

در راستای اجرای طرح پویش ملی ایران سبز و به نیابت از سه هزار شهید استان ایلام قرار است به یاد هر شهید یک هزار اصله نهال در استان ایلام کاشته شود.