برخورداری ۱۲ نانوایی ایلام از آرد تشویقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام از برگزاری مانور نظارت و بازرسی بر بازار کالا‌های اساسی کشاورزی در استان خبر داد و گفت: ۱۲ نانوایی در ایلام از آرد تشویقی برخوردار شده‌اند. آذرنوش عموزاده اظهار داشت: مانور نظارت و بازرسی بر بازار کالا‌های اساسی کشاورزی به منظور رصد و پایش سه مقوله کیفیت، کمیت و همچنین […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام از برگزاری مانور نظارت و بازرسی بر بازار کالا‌های اساسی کشاورزی در استان خبر داد و گفت: ۱۲ نانوایی در ایلام از آرد تشویقی برخوردار شده‌اند.

آذرنوش عموزاده اظهار داشت: مانور نظارت و بازرسی بر بازار کالا‌های اساسی کشاورزی به منظور رصد و پایش سه مقوله کیفیت، کمیت و همچنین قیمت کالا‌ها در واحد‌های صنفی شهرستان‌های مختلف استان بوده است.
وی افزود: این مانور در قالب ۳۰ تیم بازرسی و تعداد ۱۱۰ نفر در سراسر استان در راستای تشدید و استمرار نظارت و بازرسی‌ها در کل زنجیره تامین مردم استان به جهت ثبات قیمت و جلوگیری از احتکار کالا انجام گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بیان کرد: پایش و نظارت واحد‌های صنفی و نانوایی‌ها توسط مدیریت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان، بازرسان دستگاه تعزیراتی و بسیج اتاق اصناف از کارایی مطلوبی در یک ماه گذشته برخوردار بوده و تخلفات این حوزه را آسیب شناسی کرده‌ایم.
عموزاده مطرح کرد: ۱۳۱ پرونده تعزیزاتی متشکل از ۵۳ فقره پرونده متعلق به نانوایی‌ها و ۷۸ پرونده متعلق به بازار تشکیل و به مراجع قضایی معرفی کرده است.
وی یادآور شد: ۵۷۴ تیم دو نفره در دو شیفت صبح و عصر، ۲۸۲ تیم مخصوص نانوایی‌ها، ۳۸۵ مورد و ۲۹۲ تیم مخصوص بازار با ۵۴۵ مورد بازرسی صورت گرفته است.