بدعتی ناصواب برای برگزاری جشنی مقدس

✍🏻رضا خسروی _  پایگاه خبری ایلامیان این روزها آموزش به واسطه شرایط سلامت جامعه مجازی شده و معلمان و دانش آموزان از طریق گوشی های موبایل با یکدیگر در ارتباط هستند. به همین دلیل فعالیت های عملی دانش آموزان با ضبط فیلم و ارسال به گروه های واتساپی یا برنامه شاد بخش دیگری از پروتکل […]

✍🏻رضا خسروی _  پایگاه خبری ایلامیان

این روزها آموزش به واسطه شرایط سلامت جامعه مجازی شده و معلمان و دانش آموزان از طریق گوشی های موبایل با یکدیگر در ارتباط هستند.

به همین دلیل فعالیت های عملی دانش آموزان با ضبط فیلم و ارسال به گروه های واتساپی یا برنامه شاد بخش دیگری از پروتکل آموزشی این روزهاست!

اخیرا در بین کلاس اولی ها موضوعی با نام جشن الفبا شایع شده که دانش آموزان پایه اول به پاس یادگیری الفبا و نعمت آموختن سواد آن لحظه را جشن میگیرند. که میتواند صحنه ای تاریخی برای آنها و نوستالژی برای بعدهایشان شود.

اما آنچه ناصواب در حال گسترش است تجملاتی است که برخی اولیا برای دانش آموزان خود تدارک دیده و یا برخی معلمین از شاگردان میخواهند. نگارنده با جشن و شادی مخالف نیست اما شرایط اقتصادی امروز جامعه ظرفیت این بدعت ها را ندارد.

اگر قرار است جشن و تجملاتی برگزار شود بهتر است بصورت خصوصی برگزار شده نه اینکه ویدیویی از این نمایش فخر به دانش آموزان دیگر نشان داده شود که شاید در همین حوالی چراغی در خانه ای به علت فقر خاموش باشد و خانواده ای توان برگزاری چنین جشنی را نداشته باشد.

انتظار است معلمان محترم پایه اول بعنوان یکی از ستون های تربیتی و آموزشی کودکان در این خصوص حساسیت ویژه ای به خرج دهند و شیوه نامه خاصی برای چنین موقعیت هایی برای تمامی دانش آموزان بصورت واحد و هماهنگ در نظر گیرند تا خدای ناکرده کودکی بواسطه شرایط اقتصادی خانواده دل شکسته نشود و پدر و مادری به خاطر این موضوع شرمسار نشوند.