بخشودگی جرائم تسهیلات خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی و دامداری

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور دستور بخشودگی سود کارمزد و جرائم تسهیلات کشاورزی و دامداری، گفت: بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل، موافقت خود را برای اجرایی کردن این دستورالعمل اعلام کرده است.

به گزارش ایلامیان، علی اکبر بسطامی اظهار کرد: قشر کشاورز و دامدار به دلیل شرایط اقلیمی و حوادث طبیعی کشور هر ساله به نوعی دچار خسارت و آسیب دیدگی می‌شود که در این خصوص، دولت به منظور جبران بخشی از خسارت‌ها از محل بند خ ماده ۳۳ قانون که منجر به بخشودگی سود و دیرکرد وام‌های کشاورزی و امهال آن‌ها می‌شود، نسبت به استمهال وام‌های کشاورزی تا سه سال اقدام می‌کند.

وی افزود: با این وجود امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده برای سال جدید در استان ایلام تمدید نشده و دولت بار مالی ناشی از خشکسالی (سود و کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان) را تضمین و تقبل نکرده است؛ اما برای جبران این موضوع، دولت باید بانک‌های عامل را موظف کند تا ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید اقساط آنان در سال ۱۴۰۱ است، اصل تسهیلات دریافتی را در صورت درخواست متقاضی تا حداکثر سه سال امهال کند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک‌های عامل هرچه سریع‌تر اقدامات لازم در خصوص جذب مبلغ سهم استان در قالب امهال بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه را اجرا کنند تا کشاورزان استان از امهال سه ساله وام دریافتی خود بهره‌مند شوند.

شعب بانک کشاورزی استان ایلام در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵ هزار و ۵۶۵ فقره بدهی بدهکاران را به مدت سه سال امهال کرده و در سال۱۴۰۰ نیز بر اساس بند (خ) ماده ۳۳ تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده مشمولین بخش کشاورزی را به مبلغ شش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به مدت سه سال تمدید کرده است.