بانک مسکن در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با استفاده از سپرده گذاری مردم شریف استان ایلام در حسابهای ممتاز و آباد بانک مسکن طی سال جاری تعداد ۷هزارو۳۸۲فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱۹۳میلیارد ریال پرداخت نموده است.

  حسین عاطف ضمیر مدیر شعب استان ایلام در سخنانی به بیان جزییات پرداخت های بانک مسکن استان ایلام پرداخت و گفت:ازابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه بانک مسکن استان ایلام ۵هزار فقره تسهیلات حوادث غیر مترقبه به مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال،۴۵۲فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۸۱میلیارد ریال،۱۰۸۵فقره تسهیلات مشارکت شهری و روستایی به مبلغ […]

 

حسین عاطف ضمیر مدیر شعب استان ایلام در سخنانی به بیان جزییات پرداخت های بانک مسکن استان ایلام پرداخت و گفت:ازابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه بانک مسکن استان ایلام ۵هزار فقره تسهیلات حوادث غیر مترقبه به مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال،۴۵۲فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۸۱میلیارد ریال،۱۰۸۵فقره تسهیلات مشارکت شهری و روستایی به مبلغ ۳۱۴میلیارد ریال، ۷۴۵ فقره تسهیلات خرید مسکن به مبلغ ۳۴۸میلیارد ریال و ۱۰۰فقره تسهیلات در سایر بخشها به مبلغ ۵۰میلیارد ریال پرداخت نموده است.

وی همچنین از بخشودگی سود و جرایم تسهیلات روستایی خبر داد وگفت:بانک مسکن در قالب تبصره یک ماده ۳۵لایحه بودجه سال ۹۵،تمام جرایم و سود تسهیلات روستایی را می بخشد که طی آن مشتریان در صورتی که کل تسهیلات را به صورت یکجا تسویه نمایند از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

عاطف ضمیر تصریح کرد :بانک مسکن به عنوان تنها بانک دولتی تخصصی مسکن دارای طرح های متنوع برای سپرده گذاری می باشد که مردم شریف استان می توانند با سپرده گذاری مطمئن در بانک مسکن، ضمن مشارکت در زمینه رونق اقتصادی استان ، حداکثر سود شبکه بانکی را از طریق حسابهای ممتاز و آباد نیز دریافت نمایند.