بانک جامع اطلاعاتی اداره کل منابع طبیعی رونمایی شد

در جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام که با حضور دکتر احمدی مدیر کل، معاونین مدیرکل، روُسای ادارات ستادی و شهرستانها در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید از بانک جامع اطلاعاتی اداره کل منابع طبیعی ایلام که توسط اداره مهندسی و مطالعات تهیه شده بود رونمایی گردید.   در […]

در جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام که با حضور دکتر احمدی مدیر کل، معاونین مدیرکل، روُسای ادارات ستادی و شهرستانها در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید از بانک جامع اطلاعاتی اداره کل منابع طبیعی ایلام که توسط اداره مهندسی و مطالعات تهیه شده بود رونمایی گردید.

 

در این جلسه دکتر احمدی با اهدای لوح سپاس از تلاش و زحمات مهندس کاظمی رئیس اداره مهندسی و مطالعات که نقش بسزایی در تهیه این بانک اطلاعاتی داشتند تجلیل بعمل آوردند.