بازی دولت و مجلس با اعصاب و روان مردم! 

...

 

 

✍🏻مریم چراغیان _پایگاه خبری ایلامیان

 

کافیست ساعت ۹، سری به ادارات و دستگاه های اجرایی بزنید، تا با دیدن خمیازه های مسری و واگیردار کارمندان دولت که شب گذشته را تا دیر وقت بیدار بوده اند و صبح هم ساعت ۵ و نیم بیدار شده اند، تا ساعت ۶ به محل کار برسند مواجه شوید.

 

استکان، استکان چایی است که برای رفع خستگی و کسالت، توسط آبدارچی ها می آید و می رود.

 

قرص های مُسکنی که چون نقل و نبات برای رفع سردرد و خدمت رسانی به مردم خورده می شود.

 

توبیخ و کسر کارهایی که بواسطه ی همین تاخیرها و تصمیم های نسنجیده و عجیب و غریب دولت و مجلس بر پرونده ی کارکنان بخت برگشته ی دولت می نشیند.

 

استرس مادران شاغلی که کله ی صبح، بچه شان را از خواب بیدار کرده اند و با هزینه بالاتر، مهد کودک گذاشته اند.

 

عذاب وجدان والدینی که بچه هایشان را ساعت ۵ و نیم صبح به پدربزرگ و مادربزرگ ها سپرده اند.

 

و کولرهایی که قرار بود تصمیم تغییر ساعات کاری، مقداری از حجم کاریشان کم کند. کم که نشد هیچ، حالا ۴۵ دقیقه بیشتر هم کار میکنند.

 

خود مجلسیان و هیئت دولت که این کاسه را در دامن کارکنان گذاشتند، ساعت ۸ به بعد را برای برگزاری جلساتشان برگزیده اند و جالب اینجاست که از اجرای این طرح هم با به به و چهچه تعریف می کنند.

 

آنچه که ملموس است و به عینه نیز قابل مشاهده، کاهش راندمان و انگیزه و روحیه کاری کارکنان است.

 

کارکنانی که جزء منضبط ها و منظم های ادارات بوده اند هم، حالا هر روز تاخیر دارند.

 

مدیران نیز متوجه کاهش بهره وری کارکنان خود شده اند، ولی هیچ کاری از دستشان برنمی آید.

 

این برنامه ها و داستان ها، برای کاهش مصرف برق و انرژی در دوائر دولتی تصویب شد و جالب است شرکت برق استان روز گذشته در همراهی با این قانون مضحک، از کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق خبر داده است.

 

این در حالیست که ساعات کاری و زمان استفاده از کولرها کم نشده و افزایش چشمگیری هم داشته است و در ساعات پایانی کاری نیز با قرار گرفتن کولرها بر دور تند، عملا مصرف برق اعلامی باید۴۰ درصد افزایش را نشان می داد و نه کاهش!!

 

امیدواریم تا دیر نشده، بیش از این با اعصاب و روان ارباب رجوع، کارمندان و خانواده های آنها بازی نشود و این بازی ساعات کاری، رویه ی منطقی تری به خود بگیرد.