ایلام بالاترین و قم و تهران دارای کمترین نرخ تورم سالیانه در مهر ۱۴۰۰

براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور برابر ۴۵.۴ درصد بود. استان‌های البرز، گیلان، سمنان، تهران و قم پنج استانی هستند که نرخ تورم سالیانه کمتر از ۴۵.۴ درصد دارند. استان‌های قم و تهران به ترتیب با ۴۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد کمترین و ایلام با ۵۳.۳ […]

براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور برابر ۴۵.۴ درصد بود.

استان‌های البرز، گیلان، سمنان، تهران و قم پنج استانی هستند که نرخ تورم سالیانه کمتر از ۴۵.۴ درصد دارند.

استان‌های قم و تهران به ترتیب با ۴۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد کمترین و ایلام با ۵۳.۳ درصد بیشترین نرخ تورم سالیانه مهرماه ۱۴۰۰ را به نام خود ثبت کردند.

ایلام، زنجان و خراسان شمالی به ترتیب با ۵۳.۳ درصد، ۵۱.۲ درصد و ۵۰.۹ درصد بالاترین نرخ تورم را داشتند.