ایلامیان: اتفاقی عجیب بازهم در پروازهای آسمان و بازهم در مسیر ایلام / باز شدن درب خروج اضطراری در حین پرواز

⚡️ اتفاقی عجیب بازهم در پروازهای آسمان و بازهم در مسیر ایلام / باز شدن درب خروج اضطراری در حین پرواز ? پرواز امروز بعدازظهر هواپیمایی آسمان از مقصد تهران به ایلام مثل همیشه با حواشی همراه بود. ? این پرواز که قرار بود ساعت ۱۳:۴۰ انجام شود مطابق معمول با تاخیر نیم ساعتی انجام […]

⚡️ اتفاقی عجیب بازهم در پروازهای آسمان و بازهم در مسیر ایلام / باز شدن درب خروج اضطراری در حین پرواز

? پرواز امروز بعدازظهر هواپیمایی آسمان از مقصد تهران به ایلام مثل همیشه با حواشی همراه بود.
? این پرواز که قرار بود ساعت ۱۳:۴۰ انجام شود مطابق معمول با تاخیر نیم ساعتی انجام شد.
? پس از برخاستن هواپیما بود که یکی از مسافرین متوجه پایین آمدن اهرم درب خروج اضطراری هواپیما شد و مسئله را با مهماندار در میان گذاشت. مهماندار مسئله را عادی جلوه داد و در برابر اعتراض مسافرین تنها اقدام به جابه‌جایی آنان نمود!
? این مسئله سبب بروز ترس و اضطراب بین مسافرین شده بود تا اینکه یک تکان هوایی حین لندینگ سبب باز شدن درب خروج اضطراری شد و این مسئله میرفت تا فاجعه ای انسانی رقم دهد که سرعت عمل یکی از مسافرین در کنترل درب سبب شد از فاجعه ای انسانی جلوگیری شود.این مسافر که مظفر میرزاد از اعضای شورای شهر ایلام بود توانست با واکنش سریع درب را کنترل نماید تا از بروز حادثه ای خطرناک جلوگیری کند
? هرچند وضعیت ناوگان هوایی کشور با حضور این هواپیماهای بی کیفیت خطرناک است اما تست ها و کنترل های دوره ای میتواند از بروز بسیاری از حوادث و فجایع جلوگیری کند.
? اگر امروز در این پرواز درب خروج اضطراری کنده میشد، قطعا یا شاهد مشکل در پرواز هواپیما بودیم یا اختلاف فشار مسافرین را مثل جاروبرقی به بیرون میکشید!
? انتظار‌ از مسئولین خصوصا آقای کاظم زاده نماینده استان که هم در کمیسیون عمران حضور دارند و هم در پرواز امروز نیز حضور داشتند این است پیگیر این موضوع بوده و از عوامل آسمان در خصوص این اتفاق توضیح بخواهند و در صورت کوتاهی با خاطیان برخورد شود.

پرواز امروز بعدازظهر هواپیمایی آسمان از مقصد تهران به ایلام مثل همیشه با حواشی همراه بود.
این پرواز که قرار بود ساعت ۱۳:۴۰ انجام شود مطابق معمول با تاخیر نیم ساعتی انجام شد.
پس از برخاستن هواپیما بود که یکی از مسافرین متوجه پایین آمدن اهرم درب خروج اضطراری هواپیما شد و مسئله را با مهماندار در میان گذاشت. مهماندار مسئله را عادی جلوه داد و در برابر اعتراض مسافرین تنها اقدام به جابه‌جایی آنان نمود!
این مسئله سبب بروز ترس و اضطراب بین مسافرین شده بود تا اینکه یک تکان هوایی حین لندینگ سبب باز شدن درب خروج اضطراری شد و این مسئله میرفت تا فاجعه ای انسانی رقم دهد که سرعت عمل یکی از مسافرین در کنترل درب سبب شد از فاجعه ای انسانی جلوگیری شود.این مسافر که مظفر میرزاد از اعضای شورای شهر ایلام بود توانست با واکنش سریع درب را کنترل نماید تا از بروز حادثه ای خطرناک جلوگیری کند
? هرچند وضعیت ناوگان هوایی کشور با حضور این هواپیماهای بی کیفیت خطرناک است اما تست ها و کنترل های دوره ای میتواند از بروز بسیاری از حوادث و فجایع جلوگیری کند.
? اگر امروز در این پرواز درب خروج اضطراری کنده میشد، قطعا یا شاهد مشکل در پرواز هواپیما بودیم یا اختلاف فشار مسافرین را مثل جاروبرقی به بیرون میکشید!
? انتظار‌ از مسئولین خصوصا آقای کاظم زاده نماینده استان که هم در کمیسیون عمران حضور دارند و هم در پرواز امروز نیز حضور داشتند این است پیگیر این موضوع بوده و از عوامل آسمان در خصوص این اتفاق توضیح بخواهند و در صورت کوتاهی با خاطیان برخورد شود.