ایلامیان رفع توقیف شد

ایلامیان رفع توقیف شد فعالیت رسانه ایلامیان(در شبکه های اجتماعی) که با دستور شورای تامین استان در مهرماه سال جاری متوقف شده بود با حکم قضایی رفع توقیف شد.

ایلامیان رفع توقیف شد

فعالیت رسانه ایلامیان(در شبکه های اجتماعی) که با دستور شورای تامین استان در مهرماه سال جاری متوقف شده بود با حکم قضایی رفع توقیف شد.