ایجاد اشتغال برای ۳۰ زندانی در کارخانجات دهلران

مدیرکل زندان‌های استان ایلام گفت: ۳۰ زندانی در کارخانجات تولید کود شیمیایی دهلران مشغول به کار شدند. مجید احسانی عنوان کرد: با مساعدت رئیس کل دادگستری استان و دادستانی مرکز استان ایلام و با همکاری و همراهی مدیرعامل کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران، تعداد ۳۰ نفر از زندانیان (دارای رأی باز) در این مجموعه تولیدی مشغول به […]

مدیرکل زندان‌های استان ایلام گفت: ۳۰ زندانی در کارخانجات تولید کود شیمیایی دهلران مشغول به کار شدند.

مجید احسانی عنوان کرد: با مساعدت رئیس کل دادگستری استان و دادستانی مرکز استان ایلام و با همکاری و همراهی مدیرعامل کارخانجات تولید کودشیمیایی دهلران، تعداد ۳۰ نفر از زندانیان (دارای رأی باز) در این مجموعه تولیدی مشغول به کار شدند.
وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها؛ حرفه آموزی و فراهم ساختن زمینه اشتغال برای زندانیان است.
مدیرکل زندان‌های ایلام اضافه کرد: در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» حمایت از تولید و تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال برای جامعه هدف، به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
احسانی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در قبال به کارگیری زندانیان، از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی معاف هستند، بیان کرد: این اداره کل از واحد‌های تولیدی که در این زمینه پیش قدم شوند، از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.