اهدای ۱۸۹ دستگاه لپ تاپ و تبلت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند ایلامی

در آیینی که با حضور معاون امور فرهنگی موسسه خیریه عترت بوتراب و تعدادی از مدیران استانی در محل اداره کل کمیته امداد استان ایلام برگزار شد تعداد ۱۸۹ دستگاه لپ تاپ و تبلت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند و مددجوی ایلامی پرداخت شد. مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در این آیین گفت: از […]

در آیینی که با حضور معاون امور فرهنگی موسسه خیریه عترت بوتراب و تعدادی از مدیران استانی در محل اداره کل کمیته امداد استان ایلام برگزار شد تعداد ۱۸۹ دستگاه لپ تاپ و تبلت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند و مددجوی ایلامی پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در این آیین گفت: از این تعداد لوازم هوشنمند که با همکاری کمیته امداد و موسسه خیریه عترت بوتراب تهیه شده اند ۱۰۹ دستگاه آنها لپ تاپ و ۸۰ دستگاه آنها تبلت است.

رضا طاهری با عنوان اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از ۳ هزار دستگاه لپ تاپ و تبلت بین دانش آموزان نیازمند مورد حمایت کمیته امداد توزیع شده است گفت: ارزش این اقلام بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: اهدای لوازم تحصیلی هوشمند بین مددجویان استان در راستای گرامی داشت یاد و خاطره شهدای استان و در قالب کمیته محرومیت زدایی کنگره ی سه هزار شهید استان صورت می گیرد.

طاهری با عنوان اینکه هم اکنون بیش از ۱۰ هزار دانش آموز و دانشجو از خدمات متنوع کمیته امداد استان برخوردار هستند تصریح کرد: از این تعداد ، ۹۴۳ دانش آموز و دانشجو از حمایتهای موسسه عترت بوتراب برخوردار هستند و سالیانه خدمات متنوع مالی،فرهنگی و تحصیلی از این موسسه در یافت می کنند.