انتصاب رئیس کل دادگستری استان ایلام

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، عمران علی محمدی بعنوان رئیس کل جدید دادگستری استان ایلام منصوب شد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی حکمی عمران علی محمدی را به سمت رئیس کل دادگستری استان ایلام منصوب کرد. عمران علی محمدی با حکم رئیس قوه قضاییه،جانشین علی دهقانی در سمت ریاست کل دادگستری […]

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، عمران علی محمدی بعنوان رئیس کل جدید دادگستری استان ایلام منصوب شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طی حکمی عمران علی محمدی را به سمت رئیس کل دادگستری استان ایلام منصوب کرد.

عمران علی محمدی با حکم رئیس قوه قضاییه،جانشین علی دهقانی در سمت ریاست کل دادگستری استان ایلام شده است.

عمران علی محمدی پیش از این ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران را بر عهده داشته است.