انتصابات محیرالعقول در استان ادامه دارد

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان با خبر شدیم در یکی از شرکت های تابعه وزارت نیرو که اتفاقا یکی از حساس ترین دستگاه های خدمت رسانی است فردی با مدرک الهیات جهت تصدی پست مدیریت این مجموعه به وزارت معرفی شده و در مرحله مصاحبه قرار دارد! این فرد که به واسطه سفارش برخی چهره های […]

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان
با خبر شدیم در یکی از شرکت های تابعه وزارت نیرو که اتفاقا یکی از حساس ترین دستگاه های خدمت رسانی است فردی با مدرک الهیات جهت تصدی پست مدیریت این مجموعه به وزارت معرفی شده و در مرحله مصاحبه قرار دارد!

این فرد که به واسطه سفارش برخی چهره های مذهبی و سیاسی به استاندار معرفی شده در خواب هم چنین رویایی نمیدید!

اما این روزها این اتفاقات محیرالعقول که اتفاقا صدای امام جمعه محترم و نمایندگان و مردم شریف را درآورده به امری عادی بدل شده است!

جناب استاندار در ادامه توزیع پست های مدیریتی حداقل به این نکته توجه کنید که مدیریت برخی دستگاه ها به تخصص و تجربه نیازمند است. اینگونه با این رفتارها و عمل ها استان به قهقرا خواهد رفت!

کافی است به عملکرد مدیران توجه کنید و ببینید که مدیرانی که هزاران میلیارد بودجه وارد استان کرده اند نباید جایشان را به تحصیل کردگان غیرمرتبط و بی تجربه بدهند.