امید آفرین، پویا و پرنشاط ؛  جام امید ، رخدادی برای القای اعتماد و امید به جامعه

✍️ رضا خسروی   نقش مثبت، تاثیرگذار و ماندگار رسانه های ایلامی در رویدادهای مختلف بر هیچکس پوشیده نیست. با جرات میتوان گفت که هرگاه مرجعیت رسانه در موضوعی در اختیار رسانه های استان بوده، با حداقل چالش و هزینه از آن پیچ گذر کرده ایم. اما هرگاه عکس این موضوع اتفاق افتاد متحمل هزینه […]

✍️ رضا خسروی

 

نقش مثبت، تاثیرگذار و ماندگار رسانه های ایلامی در رویدادهای مختلف بر هیچکس پوشیده نیست. با جرات میتوان گفت که هرگاه مرجعیت رسانه در موضوعی در اختیار رسانه های استان بوده، با حداقل چالش و هزینه از آن پیچ گذر کرده ایم. اما هرگاه عکس این موضوع اتفاق افتاد متحمل هزینه شده ایم، هزینه ای به سنگینی افول اعتماد جامعه. بحران هایی نظیر کرونا و چالش موسسات مالی و حوادث طبیعی و دیگر حوادث طبیعی و غیرطبیعی که بود یا نبود رسانه ها سرنوشت آنها را تغییر داده است‌

 

جام رسانه ای امید، حرکتی بر همین مدار بود. استفاده از ظرفیت عظیم رسانه، با هدف امیدآفرینی، برای تبیین آنچه مردم از آن بی اطلاع یا حداقل کم اطلاع اند.

 

در این رخداد، مقامات ارشد استانی در کنار مدیران و روابط عمومی های آنها حضوری حداکثری داشته و در حلقه ها و جمع های مختلف رسانه ای به ارائه عملکردها پرداختند. سرعت مخابره اطلاعات و میزان تولید محتوا و سرعت انتشار بسیار بالا بود و خیلی زود توانست مخاطب را درگیر نماید.

 

این شروع موفق در کنار استقبال چشم گیر رسانه ها و حضور پررونق شورای اداری استان، چشم اندازی امیدآفرین، پویا و پرنشاط را برای این رخداد ترسیم میکند.

 

میطلبد این نشست ها و برنامه ها بصورت فصلی و مداوم جریان یابد تا هم انگیزه مدیران و خدمتگزاران افزایش یابد و هم ارتباط و اعتماد بین جامعه و مسئولین از طریق رسانه ها حفظ شود.

#پیشرفت_ایران

#پیشرفت_ایلام

#جام_رسانه_ای_امید

#گروه_شهید_هلتی