امکان ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در ایلام فراهم است

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در تمامی شهرهای ایلام فراهم است. عبدالله بهادری  اظهار داشت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن سامانه سمند از ابتدای بهمن ماه آماده ثبت نام متقاضیان است. وی گفت: این سامانه تا ۲۰ بهمن باز و اشخاص واجد شرایط […]

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در تمامی شهرهای ایلام فراهم است.

عبدالله بهادری  اظهار داشت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن سامانه سمند از ابتدای بهمن ماه آماده ثبت نام متقاضیان است.

وی گفت: این سامانه تا ۲۰ بهمن باز و اشخاص واجد شرایط می‌توانند نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

وی افزود: در این مرحله ثبت نام برای تمام شهرهای استان از جمله مرکز استان یعنی شهر ایلام نیز امکان ثبت نام فراهم شده و بعد از مراحل ثبت نام پایش نهایی متقاضیان به انجام می‌رسد.

بهادری گفت: به میزان متقاضیانی که واجد شرایط بودند، زمین در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد.