امروز از شدت هوای سرد در ایلام کاسته می‌شود

رئیس گروه پیش بینی هوا شناسی ایلام گفت: از امروز از شدت توده هوای سر در استان کاسته می شود. مجتبی میهن پرست اظهار داشت: به علت گذر یک موج ناپایدار از جانب شمال غرب شاهد ناپایداری‌هایی به صورت وزش باد نسبتا شدید در سطح استان هستیم. وی افزود: به علت گذر موج از ناحیه […]

رئیس گروه پیش بینی هوا شناسی ایلام گفت: از امروز از شدت توده هوای سر در استان کاسته می شود.

مجتبی میهن پرست اظهار داشت: به علت گذر یک موج ناپایدار از جانب شمال غرب شاهد ناپایداری‌هایی به صورت وزش باد نسبتا شدید در سطح استان هستیم.

وی افزود: به علت گذر موج از ناحیه شمال غرب و ایجاد گرد و غبار در کشور عراق احتمال نفوذ گرد و خاک به برخی نواحی استان از امروز وجود دارد.

رئیس گروه پیش بینی هوا شناسی استان ایلام گفت: از روز سه شنبه تا سیزدهم فروردین هوای گرم در استان مستقر و گرمای محسوسی را انتظار داریم.

از روز جمعه هفته گذشته توده هوای سرد  وارد استان ایلام شد و دمای هوا در برخی مناطق سردسیر استان به زیر صفر رسید.