افتتاح ۵ مدرسه ی ۳ و۲کلاسه فرزندان میهن در سطح استان

افتتاح ۵ مدرسه ی ۳ و۲کلاسه فرزندان میهن در سطح استان جلال حمره، از افتتاح ۵ مدرسه دو و۳ کلاسه فرزندان میهن در روستاهای گل گل آبدانان، چاویز، تختان زرین آباد، روستای گاوسوار ایوان و روستای زرد آلو میشخاص خبر داد. سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: گروه صنعتی میهن ۱۱۰ پروژه آموزشی […]

افتتاح ۵ مدرسه ی ۳ و۲کلاسه فرزندان میهن در سطح استان
جلال حمره، از افتتاح ۵ مدرسه دو و۳ کلاسه فرزندان میهن در روستاهای گل گل آبدانان، چاویز، تختان زرین آباد، روستای گاوسوار ایوان و روستای زرد آلو میشخاص خبر داد.

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: گروه صنعتی میهن ۱۱۰ پروژه آموزشی درسطح کشور را را درقالب ساختمان اصلی تقبل کرده که سهم استان ایلام ۷ مدرسه با ۱۸ کلاس درس است که برای احداث آنها، مبلغ نزدیک به ۳میلیارد تومان هزینه کرده است.