اعمال نفوذ نماینده در آزمون استخدامی!

مطلع شدیم در آزمون استخدامی تامین اجتماعی ، فرد برگزیده ( نفر اول آزمون) کنار گذاشته شده و با اعمال نفوذ نماینده محترم، فرد دیگری از نزدیکان وی جایگزین شده است! فردی که حتی شرایط آزمون را هم نداشته است.

✍🏻پایگاه خبری ایلامیان


مطلع شدیم در آزمون استخدامی تامین اجتماعی ، فرد برگزیده ( نفر اول آزمون) کنار گذاشته شده و با اعمال نفوذ نماینده محترم، فرد دیگری از نزدیکان وی جایگزین شده است! فردی که حتی شرایط آزمون را هم نداشته است.

فرد پذیرفته شده مدعی است که حتی جهت پیگیری این موضوع به دفتر نماینده مراجعه کرده اما پاسخی دریافت نکرده و نماینده عنوان داشته فرد مورد نظر از لیدرهای انتخاباتی وی بوده است!

این اتفاقات در حالی رخ میدهد که برخی رفتارهای مسئولین خود عامل نارضایتی در جامعه شده و داد مردم را درآورده است! نماینده ای که پشت تریبون همه را مورد عتاب و خطاب قرار میدهد اما در عمل اینگونه رفتار میکند پذیرفتنی نیست!

اکنون این نماینده محترم که با شعار “تمام ایلام قبیله من است” راهی بهارستان شد، باید پاسخگو باشد که چرا برخلاف وعده ها و شعارهایش عمل کرده است!

مستندات این موضوع جهت پیگیری در اختیار دستگاه های امنیتی و نظارتی قرار خواهد گرفت.