استاندار ایلام:

اعلام هشت طرح کلان برای دور دوم سفر رییس جمهوری

استاندار ایلام گفت: صاحب نظران، کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی حدود هشت طرح بسیار کلان را برای ارجاع به سازمان برنامه و بودجه جهت معرفی به ریاست جمهوری اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، حسن بهرام نیا در جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ایلام اعلام هشت طرح کلان برای دور دوم سفر رییس جمهوریاظهار داشت: باتوجه به اینکه رییس جمهوری در آینده نزدیک دور دوم سفر به استان ایلام را در پیش دارد، باید حدود هشت طرح کلان و شاخص جهت مصوبه سفر توسط استان ایلام آماده ارائه شود.

وی افزود: این طرح‌ها باید به گونه‌ای باشد که بخش اعظمی از توسعه استان ایلام در زمینه عمرانی، اشتغال، زیربنایی و اقتصادی استان را متحول کند و سیمای توسعه ایلام را کاملا تغییر دهد.

بهرام نیا ادامه داد: طرح‌های مربوط به مصوبه‌های دور اول سفر ریاست جمهوری به استان ایلام باید به سرانجام و تعیین تکلیف مشخص برسد و دستگاه‌ها برای دور دوم سفر خود را آماده کنند و برای سفر دوم طرح و پروژه‌های مهم استان را بر اساس اولویت بندی‌ها احصا و مشخص کنند.

استاندار ایلام از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در زمان فرصت اندک باقیمانده به سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان ایلام تلاش خود را برای به سرانجام رساندن کمی و کیفی طرح‌های در دست اجرا انجام دهند و تمرکز خود را به طرج‌های مصوب دور دوم سفر معطوف کنند.

استاندار ایلام اظهار داشت: در مجموع سفر ریاست جمهوری به استان ۱۰۰ مصوبه و ۲۵۲ طرح و پروژه برای استان ایلام ایجاد شد که در قالب یک ابلاغ برای سطح استان و یک ابلاغ مختص شهرستان محروم هلیلان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مصوبات ابلاغی سطح استان ۶۴ مصوبه با اعتبار ۲ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و یک هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات و مصوبات ابلاغی مختص شهرستان محروم هلیلان نیز ۳۶ مصوبه با اعتبار مصوب ۲۷۴ میلیارد تومان و ۶۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات است و جمع اعتبار مصوب سفر، چهار هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان و جمع اعتبار تخصیص یافته یک هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان معادل ۴۳ درصد است.

بهرام نیا یادآور شد: از مجموع مصوبات سفر، ۲۳ مورد به اتمام رسیده، ۴۱ مصوبه فعال، ۱۱ مصوبه در دست پیگیری و ۲۵ مصوبه نیز مربوط به ۲ نهاد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان است.