اعلام زمان‌بندی پرداخت یارانه مضاعف

اعلام زمان‌بندی پرداخت یارانه مضاعف   پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها از فردا شب آغاز می‌شود:   مرحله اول: دوشنبه شب ۲۷ آبان   مرحله دوم: پنج شنبه ۳۰ آبان   مرحله سوم: شنبه ۲ آذر   *آغاز پرداخت حمایت معیشتی به خانوارها از امشب* ?مرحله نخست پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارهای ایرانی […]

اعلام زمان‌بندی پرداخت یارانه مضاعف

 

پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها از فردا شب آغاز می‌شود:

 

مرحله اول: دوشنبه شب ۲۷ آبان

 

مرحله دوم: پنج شنبه ۳۰ آبان

 

مرحله سوم: شنبه ۲ آذر

 

*آغاز پرداخت حمایت معیشتی به خانوارها از امشب*

?مرحله نخست پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارهای ایرانی امشب انجام می شود که براساس اعلام رئیس جمهوری سه مرحله ۲۰ میلیون نفری را شامل خواهد شد.