اعتراف لیدرهای بازداشت‌شده در اغتشاشات شیراز

? اعتراف لیدرهای بازداشت‌شده در اغتشاشات شیراز/ از وعده پناهندگی تا دستور کشتار مردم توسط منافقین   باز هم یارگیری و سازماندهی آشوبگران از طریق فضای مجازی….      

? اعتراف لیدرهای بازداشت‌شده در اغتشاشات شیراز/ از وعده پناهندگی تا دستور کشتار مردم توسط منافقین

 

باز هم یارگیری و سازماندهی آشوبگران از طریق فضای مجازی….