اعتراض به خاموشی پمپهای بنزین در ایام نوروز

سلام پوپ بنزینهای مهران. دهلران و صالح آباد از ساعت ۱۲شب تا ۶:۳۰صبح تعطیل میباشد..این اتفاق نابخردانه از سوی مسولین آنهم در ایام شلوغ عید نوروز هیچ توجیحی ندارد.‌دیشب بنده از سمت ذچدزفول به سمت ایلام در حال حرکت بودم متاسفانن تا ۶:۳۰صبح با خانواده در ن سیده به گلان در بیابان معطل ماندم وماشبنم […]

سلام

پوپ بنزینهای مهران. دهلران و صالح آباد از ساعت ۱۲شب تا ۶:۳۰صبح تعطیل میباشد..این اتفاق نابخردانه از سوی مسولین آنهم در ایام شلوغ عید نوروز هیچ توجیحی ندارد.‌دیشب بنده از سمت ذچدزفول به سمت ایلام در حال حرکت بودم متاسفانن تا ۶:۳۰صبح با خانواده در ن سیده به گلان در بیابان معطل ماندم وماشبنم خاموش شد