اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استان ایلام

اعلام هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان سامانه باد شدید (۵۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت ) همراه گروغبار و بارش های پراگنده در سطح استان طی روزهای پنجشنبه و شنبه به وقوع خواهد پیوست. براین اساس مخاطراتی ازجمله: احتمال آسیب به تاسیسات سبک شهری و روستایی ، کشاورزی و احتمال آسیب به سرشاخه […]

اعلام هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان

سامانه باد شدید (۵۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت ) همراه گروغبار و بارش های پراگنده در سطح استان طی روزهای پنجشنبه و شنبه به وقوع خواهد پیوست.

براین اساس مخاطراتی ازجمله: احتمال آسیب به تاسیسات سبک شهری و روستایی ، کشاورزی و احتمال آسیب به سرشاخه درختان ، نهال های جوان ، افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی به دنبال خواهد داشت .