اضافه شدن ۱۵ رشته جدید به دانشگاه آزاد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: قرار است ۱۵ رشته در مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا در سال آینده به واحد دانشگاه آزاد اضافه شود.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، ناصری اظهار داشت : ۱۵ رشته در مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا قرار است در سال آینده به واحد دانشگاه آزاد اضافه شود که با اضافه شدن این رشته‌ها بخش قابل توجهی از داوطلبان استان در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با اشاره به اینکه ارائه خدمات رفاهی این دانشگاه بستر مناسبی را برای آموزش دانشجویان فراهم کرده است بیان کرد: در بحث خوابگاه زمینه استقرار همه دانشجویانی که متقاضی سکونت در خوابگاه بوده اند در این دانشگاه فراهم شده است.

حیدری اضافه کرد: صندوق رفاهی دانشجویی دانشگاه آزاد تمهیدات لازم برای دانشجویانی که مشکلات مالی دارند را نیز فراهم کرده است.

دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با ۷ واحد آموزشی عالی در مناطق مختلف استان چتر آموزشی خود را برای علاقه‌مندان به تحصیلات تکمیلی گسترش داده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام یکی از دانشگاه‌های است که با ۹ هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی رکوردار رشد علمی در جامعه است.