استمداد دوست داران محیط زیست برای نجات بانکول

جمعی از دوست داران محیط زیست و مردم منطقه در واکنش به تخریب گسترده بانکول توسط شرکت های اکتشاف گاز ، بیانیه صادر کرده و خواستار توجه مسئولین برای توقف این پروژه جهت جلوگیری از تخریب این منطقه شدند.

با کلیک روی لینک زیر ، کارزار نجات بانکول را امضا کنید:

https://www.karzar.net/65949

تصاویری از تخریب جنگل های بلوط بانکول جهت اکتشاف نفت و گاز

🎥مهدی نورمحمدی