استان ایلام در صدر استان ‌های سبز کشور

با کاشت بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ هکتار از مناطق بیابانی استان، ایلام در صدر استان‌های سبز و دست کاشت نهال، در کشور قرار گرفته است. ر سال جاری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به حوزه نهالکاری و احیای جنگل‌ها اختصاص یافته است که نیمی از این مبلغ برای توسعه جنگل‌ها به استان ایلام […]

با کاشت بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ هکتار از مناطق بیابانی استان، ایلام در صدر استان‌های سبز و دست کاشت نهال، در کشور قرار گرفته است.

ر سال جاری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به حوزه نهالکاری و احیای جنگل‌ها اختصاص یافته است که نیمی از این مبلغ برای توسعه جنگل‌ها به استان ایلام اختصاص یافته به عبارتی استان ایلام به تنهایی نیمی از اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریالی توسعه جنگل‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

این درحالیست که از وسعت ۲ هزار هکتاری جنگل کاری کشور بالغ بر هزار و ۳۰۰ هکتار در بیابان‌های استان ایلام اجرا می‌شود.

این میزان از جنگل‌کاری معادل ۶۵ درصد از سطح نهالکاری در کشور است.