ارائه خدمات به خودروهای پلاک تهران در ایلام امکان پذیر نیست

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: اختصاص پلاک باکدتهران حتی به ساکنین تهران و کسانی که حتی سند مالکیت مبنی بر سکونت در شهر تهران دارند در ایلام غیر ممکن است. سرهنگ “علی احمد شاوردی ” بیان داشت: اختصاص پلاک باکدتهران حتی به ساکنین تهران و کسانی که حتی سند مالکیت مبنی بر سکونت […]

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: اختصاص پلاک باکدتهران حتی به ساکنین تهران و کسانی که حتی سند مالکیت مبنی بر سکونت در شهر تهران دارند در ایلام غیر ممکن است.

سرهنگ “علی احمد شاوردی ” بیان داشت: اختصاص پلاک باکدتهران حتی به ساکنین تهران و کسانی که حتی سند مالکیت مبنی بر سکونت در شهر تهران دارند در ایلام غیر ممکن است.

وی افزود: کسی که پلاک تهران دارد؛ به منزله سکونت در تهران است و ارائه خدمات به خودروهای پلاک تهران فقط در شهر تهران انجام می گیرد.

سرهنگ شاوردی تاکید کرد: امید است شهروندانی که دارای خودرو با پلاک تهران اما ساکن استان ایلام هستند در اولین فرصت به مرکز تعویض پلاک ایلام و شهرستانهایی که دارای دفاتر خدمات خودرویی مراجعه نموده و نسبت به فک پلاک تهران اقدام و پلاک ایلام (۹۸) متناسب با شهر محل اقامت خود دریافت نمایند .