احداث پارک ۳۰۰ هکتاری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان دره شهر

پرای ساخت این پارک تعداد ۵ منبع بتونی ذخیره آب به ظرفیت ۱۵۰ هزار لیتر در مناطق مختلف طراحی شده است و همچنین جاده سازی و تسطیح آن با همکاری اداره راه وحمل و نقل جاده ای بطول۲۰ کیلومتر اجرا شده است. ۵۰درصد مساحت پارک نهالکاری شده و مابقی با اولین بارندگی نهالکاری خواهد شد. […]

پرای ساخت این پارک تعداد ۵ منبع بتونی ذخیره آب به ظرفیت ۱۵۰ هزار لیتر در مناطق مختلف طراحی شده است و همچنین جاده سازی و تسطیح آن با همکاری اداره راه وحمل و نقل جاده ای بطول۲۰ کیلومتر اجرا شده است.

۵۰درصد مساحت پارک نهالکاری شده و مابقی با اولین بارندگی نهالکاری خواهد شد.

 

گونه های کاشته شده شامل اکالیپتوس _کنار _بادام و کهورک است.