اجرای طرح تغذیه مصنوعی در دشت‌های ایلام

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام از اجرای پروژه تغذیه مصنوعی در دو دشت پایلوت مهران و دهلران خبرداد و گفت: این طرح در راستای جبران کسری مخازن آب زیرزمینی انجام شده است. علی پوراحمد افزود : برداشت مستمر از منابع آب زیرزمینی، دمای بالای هوا و تبخیر ناشی از آن، رشد جمعیت و نیاز به […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام از اجرای پروژه تغذیه مصنوعی در دو دشت پایلوت مهران و دهلران خبرداد و گفت: این طرح در راستای جبران کسری مخازن آب زیرزمینی انجام شده است.

علی پوراحمد افزود : برداشت مستمر از منابع آب زیرزمینی، دمای بالای هوا و تبخیر ناشی از آن، رشد جمعیت و نیاز به تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی نهایتا منجر به اضافه برداشت و به تبع آن کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی دردشت‌های استان شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام افزود: برای جلوگیری از ادامه روند افت سطح ایستایی مخازن زیرزمینی در سالهای گذشته پروژه تغذیه مصنوعی در دو دشت پایلوت مهران و دهلران اجرایی شده است.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها بدین گونه است که در تقاطع با مسیل‌های فصلی سازه‌هایی به مثابه سد‌های مخزنی احداث تا آب در پشت این سازه‌ها ذخیره و به مرور در لایه‌های زمین نفوذ و منجر به تقویت آبخوان‌ها شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام اضافه کرد: البته حفاری چاه‌های پیزومتری در پایین دست این سازه‌ها حکایت از تقویت آبخوان‌ها و موثر بودن این طرح دارد.

پوراحمد با بیان اینکه استان ایلام در گسترده خشک و نیمه خشک کشور واقع شده، گفت : بیشترین پتانسیل مصرف در شهرستان‌هایی واقع شده است که کمترین میزان بارش سالیانه را دارند.

همچنین در شهرستان های مهران و دهلران که از نظر منابع مختلف خاک، نفت، گاز و صنعت بیشترین استعداد را دارند سالیانه کمتر از ۲۰۰ میلی متر بارش را شاهد و این موضوع ناترازی منابع و مصارف را موجب شده است.

پوراحمد یادآور شد: در این راستا در سطح استان مطالعات گسترده‌ای در سایر دشت‌ها نیز انجام شده که به فراخور تامین اعتبار، مابقی دشت‌ها نیز به این ساز‌های مهم و ارزشمند تجهیز خواهند شد.