اتصال تمامی جایگاه های بنزین ونفتگاز استان به سامانه هوشمند سوخت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از اتصال سامانه هوشمند سوخت تمامی جایگاه های عرضه بنزین و نفتگاز استان خبر داد.   علی اصغر چاغروندی اظهار داشت:در پی اختلال سراسری در سیستم هوشمند سوخت جایگاه های کشور، با همت و تلاش شبانه روزی و مستمر کارشناسان و متخصصان و پس از فعال […]

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از اتصال سامانه هوشمند سوخت تمامی جایگاه های عرضه بنزین و نفتگاز استان خبر داد.

 

علی اصغر چاغروندی اظهار داشت:در پی اختلال سراسری در سیستم هوشمند سوخت جایگاه های کشور، با همت و تلاش شبانه روزی و مستمر کارشناسان و متخصصان و پس از فعال شدن همه جایگاه های عرضه بنزین و نفتگازبه صورت دستی،سامانه هوشمند سوخت ۴۸ جایگاه استان نیز برقرار و امکان عرضه سوخت به دو صورت سهمیه ای و آزاد در همه جایگاه ها فراهم شده است.

 

وی ضمن تشکر از همکاری و همراهی مردم شریف استان تصریح کرد:مشکلی برای سهمیه سوخت دارنگان کارت هوشمند ایجاد نشده و سوخت ذخیره شده اکنون قابل استفاده است.