ابلاغ محکومیت متهمان پرونده موسسه حافظ و مهر ماندگار/ محکومان روانه زندان شدند

آراء محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار به آن‌ها ابلاغ شد و محکومان جهت اجراى حکم تحت الحفظ به واحد اجراى احکام دادسراى امور اقتصادى اعزام شدند.   به گزارش ایلامیان، صبح امروز آرای محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار ایلام از سوی شعبه چهارم به آن‌ها ابلاغ […]

آراء محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار به آن‌ها ابلاغ شد و محکومان جهت اجراى حکم تحت الحفظ به واحد اجراى احکام دادسراى امور اقتصادى اعزام شدند.

 

به گزارش ایلامیان، صبح امروز آرای محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار ایلام از سوی شعبه چهارم به آن‌ها ابلاغ شد.

 

احکام محکومیت متهمان این پرونده به شرح زیر است:

سید احسان الله میرزاباقرى برزى فرزند سیداکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل سه سال حبس و رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

بهروز پورانى فرزند سیف الله به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل سه سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم و در مورد اتهام مشارکت در کلاهبردارى با توجه به اصل رضایت محضرى شاکى و اینکه عمل فوق فاقد ارکان متشکله بزه کلاهبردارى بوده است، تبرئه شد.

هوتن یوسفیان فرزند احمدعلى به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

محسن خوشبخت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

 

غلامرضا ارجمندى فرزند جعفر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل سه سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

عدنان ملائی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

محمدحسین کریم زاده فرزند سیدعباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

عباس شکربیگى فرزند سید کاظم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل یکسال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

 

على عزیزیان فرزند سید على به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل شش ماه حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

شهاب حسنى فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو و نیم سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

سمیه بختیارى فرزند محمدرضا و تیمور ناصرى فرزند على اکبر هر دو به اتهام اصل ٣٧ قانون اساسى راى بر برائت دریافت کردند.

گفتنی است، بر اساس نظریه اداره دعاوى حقوقى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، نظر به مانده مبلغ سپرده مشتریان و مجموع سپرده‌هاى تودیعى نزد سیستم بانکى، وجوه مربوطه به عنوان کلان محسوب نشده و مشمول تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور محاسبه شدهه است.

این افراد علاوه بر محکومیت‌های فوق، از هرگونه خدمات دولتى به استناد تبصره چهار ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور محکوم شدند.

بنابراین گزارش، با توجه به جرایم متعدد از طرف هیئت‌مدیره و ارکان شرکت مهر ماندگار ایلام که موجب ضرر و زیان عدیده اى به شرکت و اعضاى آن شده به نحوى که امکان ادامه فعالیت شرکت را غیرممکن کرده و با توجه به تقاضاى مورخ ٩٨.٧.٣ مدیر حقوقى سازمان مرکزى تعاونى روستایى ایلام به استناد بند الف ماده ٢ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢، حکم به انحلال شرکت و رد مال و پرداخت سپرده هاى سپرده گذاران وفق آخرین ترازنامه شرکت صادر و اعلام مى‌شود.

با توجه به اینکه حکم صادره قطعى است، محکومان، تحت الحفظ برای اجراى حکم به واحد اجراى احکام دادسراى امور اقتصادى اعزام شدند.