آن همه روی بازگشت مالیات شرکت های نفتی مانور دادند و فردا مدیرش را تودیع می کنند!!

  طی روزهای گذشته، خبر بازگشت مالیات شرکت‌های بزرگ نفتی که با مکاتبات و همراهی سرپرست کنونی اداره کل مالیاتی استان ایلام با استاندار ایلام به نتیجه رسیده بود و گوش زمین و زمان را کر کرده بود، حالا قرار است بجای دستمریزاد و پیگیری اخذ حکم مدیر کلی وی، این مدیر با سابقه و […]

 

طی روزهای گذشته، خبر بازگشت مالیات شرکت‌های بزرگ نفتی که با مکاتبات و همراهی سرپرست کنونی اداره کل مالیاتی استان ایلام با استاندار ایلام به نتیجه رسیده بود و گوش زمین و زمان را کر کرده بود، حالا قرار است بجای دستمریزاد و پیگیری اخذ حکم مدیر کلی وی، این مدیر با سابقه و خوش نام در استان، فردا در بهت و حیرت جایش را به فردی کم سابقه و غیر بومی، بواسطه ی نزدیکی با مسئولین پایتخت بدهد.

آقای استاندار، جدا از غیر بومی بودن فردی که قرار است سکاندار این ارگان مهم و حساس باشد، نبود سابقه ی ایشان در امورات مالیاتی، غیر قابل اغماض است.

درست در پایان سال مالی و مالیاتی و پس از گذراندن آن حجم از کار گسترده و خستگی از تن درنیامده ی مجموعه مالیاتی و پس از موفقیت این اداره کل در بازگشت مالیات شرکت های بزرگ به استان که طبق برآوردها، سه برابر کل ارزش افزوده استان در سنوات گذشته است، این برخورد و این تغییر مدیریت از نظر شما منطقی است؟!

آقای استاندار آیا می دانید سرپرست کنونی به همت همکارانش و با مدیریت خود، فقط در تیر ماه سال‌جاری، بیست میلیارد تومان درآمدزایی داشته است؟ می دانید این رقم چند برابر ماه های پیش است؟

آیا رواست، با مدیران خدمتگزار دولت خود این چنین خداحافظی کنید؟!

آقای استاندار، نمایندگان مجلس، جواب خوبی، خوبیست؛ بسم الله…