آموزش در مدارس پر جمعیت ایلام، مهرماه غیرحضوری است

به گزارش ایلامیان و به نقل از ایرنا، مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: آموزش دانش اموزان مدارس پر جمعیت این استان در مهرماه غیر حضوری خواهد بود. امیر مهردادی  افزود: با توجه به وضعیت کرونا در استان، طی نخستین ماه سال تحصیلی جدید وضعیت آموزش مدارس مناطق پرجمعیت غیرحضوری تعیین شده است. وی وضعیت […]

آموزش در مدارس پر جمعیت ایلام، مهرماه غیرحضوری است

به گزارش ایلامیان و به نقل از ایرنا، مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: آموزش دانش اموزان مدارس پر جمعیت این استان در مهرماه غیر حضوری خواهد بود.

امیر مهردادی  افزود: با توجه به وضعیت کرونا در استان، طی نخستین ماه سال تحصیلی جدید وضعیت آموزش مدارس مناطق پرجمعیت غیرحضوری تعیین شده است.

وی وضعیت آموزش دانش آموزان در مدارس کم جمعیت زیر پنج نفر را که عمده در مناطق روستایی و عشایری هستند،  بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام ادامه داد: همچنین در مناطقی که دانش اموزان به اینترنت و وسایل آموزشی مجازی دسترسی ندارند،  دروس آنها بصورت درس نامه تهیه و توسط معلم در اختیار قرار خواهد گرفت.

مهردادی تاکید کرد: برای نحوه آموزش دانش آموزان در آبان ماه بر اساس ستاد ملی کرونا عمل خواهد شد و بر اساس شرایط موجود آن زمان تصمیم گیری می شود.

۱۰۰ هزار دانش آموز ایلام پارسال در مقاطع مختلف به تحصیل اشتغال داشتند.