آمار امروز کرونا در ایلام سه شنبه ۱۸آبان ماه ۱۴۰۰

موارد جدید ابتلا ۸۰ موارد فوتی ۱ (ایلام) بستری امروز ۳۵ کل مبتلایان تا امروز ۶۴۷۶۴ کل فوتی ها ۱۱۴۲ بستری موجود ۱۱۳ بهبود یافته ۶۳۰۱۸

موارد جدید ابتلا ۸۰
موارد فوتی ۱ (ایلام)
بستری امروز ۳۵
کل مبتلایان تا امروز ۶۴۷۶۴
کل فوتی ها ۱۱۴۲
بستری موجود ۱۱۳
بهبود یافته ۶۳۰۱۸