آقایان مسئول حواستان باشد/ پرده چهلم در حال افتادن است !!

...

✍🏻 رضا رستمی

می خواهیم این بار ما بر منبری برویم که سال‌هاست فقط پای آن شنونده بوده ایم، از زبان منبری و در قالب حدیث و روایت برای مسئولان مان امر به معروف کنیم و نهی از منکر، یک بار هم که شده بگذارید جایمان عوض شود، البته نگران نباشید چارچوب ها را می دانیم و آنچه طی سالها از خودتان شنیده ایم را بازگو می کنیم‌ اجازه هست ؟

امام علی(ع) می فرماید بین خداوند و بنده اش چهل پرده برای سِتر پوشی از گناهان وجود دارد ، یعنی تا چهل بار خداوند از بدنام کردن و بی آبرو کردن او در می گذرد، اما به چهل که رسید پرده بر افتاده و تشت بدنامی و رسوایی آن بنده  گناهکار فرو افتاده و عالمگیر می شود( نقل به مضمون و تواتر شنیده ها ) .

در همان منابر و البته منابع مختلف دینی، بارها و بارها بر سِتر پوشی تاکید شده است مخصوصا اگر آن فرد از برادران و خواهران دینی تو باشد، اما هنگامی که آن فرد از مسئولان و مدیران ارشد بوده و وظیفه و رسالتش هم فرهنگی بوده باشد قاعدتا باید حساسیت ها برانگیخته شده و حتما فرد و یا افرادی مجبور به پاسخگویی شوند.

 

امروز خبری تاسف بار از رفتار دون شان یک‌ مدیر کل مثلا فرهنگی !! فضای عمومی و مجازی را تحت تاثیر خود قرار داده بود که شاید باورش کمی سخت می نمود، اما چون در چنین مواردی در صورت عدم صحت تکذیبه های متعدد صادر می گردد و در مورد این خبر فعلا چنین عملی صادر نشده، با تاسف فراوان مبنی بر صحت آن گذاشته می شود.

 

در ذم و نکوهش چنین رفتاری شاید تا کنون مطالب و نظرات متعددی طرح گردیده باشد، اما اینجا با حواله دادن داستان به روایت ابتدای مطلب، در پی یادآوری این نکته بوده و تاکید داریم که مراقبت کنیم تا پرده چهلم بین ما و خدا هیچگاه پاره نشود، ‌که اگر شد آنچه می شود که نباید !!

 

آقایان مسئول ! بزرگواران جمهوری اسلامی! تایید کنندگان مدیران و مسئولان ارشد و میانی! مسئولان محترم امر به معروف و نهی از منکر! تا کی قرار است سر در زیر برف کتمان برده و خود را به ناآگاهی بزنید؟ آیا تا کنون در خلوت خود حساب کرده اید که چند پرده از آن چهل،  پاره شده است؟ البته که وقتی جایی مثل خانه اندیشمندان تعطیل می شود طبیعی است بی اندیشه گانی خشک مغز چنین کنند، وقتی هر گونه نقد و اندیشه را با نام مخالفت با نظام تعبیر  کرده و گوینده را طرد می کنید باید بی مایگان نفوذی !! اینگونه آبروی نداشته خود را  بر تمامی ارزش‌های انسانی و دینی این مملکت ارجح دانسته و همه آنها را با شنیع ترین وضع ممکن به بازی بگیرند،  زمانی که امر به معروف و نهی از منکر را با آن همه زوایا و توسیعات فقط در چند تار موی دختران می بینید دور از انتظار نیست که مسئول نمای انقلابی ما  اینگونه به ریش همه بخندد، وقتی که شایستگان و نخبگان به بهانه واهی بانیان وضع موجود کنار گذاشته می شوند باید هم پخمگانی بی مقدار اینگونه همه چیز را به باد بدهند، وقتی که در بالاترین مقامات اجرایی کشور  اصرار بر دور زدن قانون برای ماندگاری منصوب خود (معاون رئیس جمهور)  دارند ( یکی نیست بگوید بزرگواران این دیگر تحریم اجانب نیست که نیاز به دور زدن داشته باشد) طبیعی است که زیردستان تنها با ادعای انقلابی بودن خود را یله و رها حس کنند، و ….

آقایان مسئول!! بزرگواران جمهوری اسلامی!!! مراقب باشید که چقدر به بر افتادن پرده چهلم نزدیک شده ایم …