آغاز طرح ملی نهضت سبز در ایلام

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: در اجرای طرح ملی نهضت سبز و به منظور افزایش سرانه جنگل، عملیات نهال کاری در شهرستان مهران آغاز شده است.

به گزارش ایلامیان، پیرزادیان اظهار کرد: با توجه به اجتناب ناپذیری ورود ریزگرد‌ها از منطقه غرب کشور، اجرای عملیات احیاء، تقویت پوشش گیاهی، نهالکاری و توسعه جنگل امری ضروری و مهم است.

وی افزود: ایلام به عنوان استان پیشرو در سطح کشور، این طرح را از امروز و در پارک جنگلی “رضا آباد مهران” اجرایی کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اضافه کرد: طبق برنامه ریزی زمان بندی شده و به منظور استفاده بهینه از ریزش‌های جوی این طرح در تمام شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.