آغاز برداشت آفتابگردان از مزارع هلیلان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هلیلان گفت: برداشت آفتابگردان از ۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان هلیلان آغاز شد. صابری اظهار داشت: با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی این شهرستان ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت آفتابگردان اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ تن آفتابگردان از […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هلیلان گفت: برداشت آفتابگردان از ۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان هلیلان آغاز شد.

صابری اظهار داشت: با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی این شهرستان ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت آفتابگردان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ تن آفتابگردان از مزارع هلیلان برداشت و روانه بازار مصرف شود افزود: میانگین تولید آفتابگردان در سطح شهرستان در هر هکتار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هلیلان اضافه کرد: امسال برای کشت محصول آفتابگردان در بیشتر مزارع از روش آبیاری تیپ استفاده شده که در این روش شاهد افزایش راندمان آب و آبیاری هستیم .
صابری  ادامه داد: با توجه به وضعیت منابع آبی آفتابگردان به دو شکل آجیلی و روغنی کشت شده است.
در سال زراعی جاری حدود ۳۰ درصد از مزارع آفتاب گردان شهرستان هلیلان به ارقام روغنی اختصاص یافته و مابقی نیز از ارقام آجیلی استفاده شده است.
استان ایلام دارای ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.