آش شور دخالت نمایندگان در امور اجرایی ، دادِ نماینده های همکار را هم در آورده

دکتر سارا فلاحی نماینده مردم استان ایلام در دیدار مجمع نمایندگان استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان با رئیس جمهور گفت: لطفاً وزرای خود را توجیه کنید که تسلیم دخالت های غیر کارشناسی نشوند/ گناه نخبگان برخی از این قبایل که نماینده ندارند چیست ؟ که از این لابی ها محرومند نمایندگان باید به […]

دکتر سارا فلاحی نماینده مردم استان ایلام در دیدار مجمع نمایندگان استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان با رئیس جمهور گفت:

لطفاً وزرای خود را توجیه کنید که تسلیم دخالت های غیر کارشناسی نشوند/ گناه نخبگان برخی از این قبایل که نماینده ندارند چیست ؟ که از این لابی ها محرومند

نمایندگان باید به کار قانونگذاری و نظارت بپردازند. نظارت بر عزل و نصب ها و اجازه ندادن به افراد ناشایست و ناکارآمد که با رانت و لابی به مسئولیت می رسند وظیفه نماینده است اما تحمیل افراد خود بر دولت وظیفه نمایندگان نیست. لطفاً وزرای خود را توجیه کنید که تسلیم دخالت های غیر کارشناسی نشوند و در این مسیر به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس مراجعه کنند.

وزارتخانه ها باید با شناخت از زیرمجموعه های خود و با توجه به شاخص های مدیریتی افراد شایسته را برای مسئولیت ها انتخاب کنند چون واگذاری این وظیفه به نمایندگان منجر به ائتلاف های خانمان برانداز، حذف شایستگان و شکل گیری مدیران آسانسوری خواهد شد.

در استان های ما قبیله های مختلف وجود دارد که هر قبیله نخبگان زیادی دارد گناه نخبگان برخی از این قبایل که نماینده ندارند چیست که از این لابی محرومند؟ ما از شما تقاضا می کنیم که در این رابطه ورود اساسی داشته باشید