آخرین وضعیت مرز مهران

تصمیم‌گیری در خصوص مرز مهران به کارگروه ویژه در وزارت کشور واگذار شده است/ورود کرونای انگلیسی در سویه سوم از مرز استان های ایلام و خوزستان اهمیت محدودیت های کرونایی در مرزهای غربی را نشان می دهد/پیشنهاد ما در نظر گرفتن تسهیلات، اعتبارات و امکانات ویژه در مرز مهران، در صورت تداوم ترددهاست دکتر جمیل […]

تصمیم‌گیری در خصوص مرز مهران به کارگروه ویژه در وزارت کشور واگذار شده است/ورود کرونای انگلیسی در سویه سوم از مرز استان های ایلام و خوزستان اهمیت محدودیت های کرونایی در مرزهای غربی را نشان می دهد/پیشنهاد ما در نظر گرفتن تسهیلات، اعتبارات و امکانات ویژه در مرز مهران، در صورت تداوم ترددهاست

دکتر جمیل صادقی فر، شامگاه امشب در کارگروه رسانه ای کرونا، در پاسخ به سوال پایگاه خبری ایلامیان در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در مرز مهران در خصوص کرونا گفت :
پیشنهاد علوم پزشکی استان، در جلسه قرارگاه و هم ستاد کرونا در خصوص مرز مهران این بود که محدودیت‌های جدیدی ایجاد بشود و این هفته هم این پیشنهاد را مجددا خواهیم داد که حداقل در بحث مسافری، کنترل ها افزایش پیدا کنند و یا محدودیت بیشتری اعمال گردد.

طبق تجربه دو سال گذشته، بحث مرز پیشنهادش از جانب استان بوده، اما تصمیم گیری نهایی، در کارگروه ویژه مرز در وزارت کشور و برای تمامی مرزهای کشور گرفته می شود.

اعتقاد ما در استان اینست که برای پیشگیری از همه گیری کرونا، باید محدودیتهایی هرچند اندک ایجاد شود و نگرانی بیشتری نیز برای آینده وجود دارد، زیرا حجم زیادی از افرادی که از طریق هوایی به عتبات عالیات سفر می‌کنند، به دلیل سنگینی هزینه‌های سفر و یا موارد دیگر، بصورت زمینی بر می گردند، که این مورد ممکن است خطرات زیادی را برای استان ایجاد کند.

برای این سویه، بصورت قطعی نمی توان اعلام کرد، که این نوع ویروس، از عراق وارد مرز مهران و وارد کشور شده ،چون اولین موارد و رهگیری آنها، نشان داد، ورود از سمت مرز مهران نبوده است.

اما در پیک سوم و در سویه انگلیسی، ویروس مشخصاً از طریق عراق وارد کشور شد و استان خوزستان و استان ایلام، ۲ استانی بودند که برای اولین بار، با آن نوع ویروس درگیر شدند که این، اهمیت مرز را بیشتر مشخص میکند.

در هر صورت، دانشگاه علوم پزشکی استان، موافق اینست که بتوان پیشنهاد داد، در بحث مسافری، مقداری محدودیت ایجاد گردد و یا اینکه، تردد بصورت سرشکن صورت بگیرد،یعنی مسافران تقسیم شده و از مرزهای مختلفی وارد کشور شوند و نهایتاٍ اگر هم تصمیم گرفته شد که از یک مرز مثل مهران وارد شوند، باید امکانات و تسهیلات ویژه‌ای در این مرز قرار داده شود، از جمله نیروی انسانی و یا اعتباراتی که بتوان کنترل بیشتری روی این مرز داشته باشیم.